Регистър на разрешения за строеж

Регистър на разрешения за строеж
No Документ Относно Преглед
1 Разрешение за строеж № РД-20-32/13.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя “Електроенергиен системен оператор” EАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 12.03.2019 г. работен инвестиционен проект за обект …

2 Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

Относно: разрешение за строеж на “Електроразпределение – Юг” EАД, гр. Пловдив

3 Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

Относно: разрешение за строеж на „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив.

1792 Views | Last update 01.11.2017 17:20:53