Регистър на разрешения за строеж

Регистър на разрешения за строеж
No Документ Относно Преглед
1 Разрешение за строеж № РД-20-47/08.04.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Еском” ООД, с ЕИК 040433493 и адрес: гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний” № 12, да изгради, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 04.04.2019 г. работен инвестиционен проект за обект: „Оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, в обхвата на път III-667 „Първомай-Асеновград“ от км 23+050 до км 40+0039“, попадащ в териториите на две общини: Първомай и Асеновград, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

2 Разрешение за строеж № РД-20-34/25.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „НИЛО България” ЕООД, с ЕИК 160021990 и адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Шишман” № 9, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 21.03.2019 г. технически инвестиционен проект за обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод РЕ-HD Ф225“, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

3 Разрешение за строеж № РД-20-32/13.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя “Електроенергиен системен оператор” EАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 12.03.2019 г. работен инвестиционен проект за обект …

4 Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

Относно: разрешение за строеж на “Електроразпределение – Юг” EАД, гр. Пловдив

5 Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

Относно: разрешение за строеж на „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив.

2570 Views | Last update 01.11.2017 17:20:53