Банкови сметки

Наименование на сметката IBAN Обслужваща банка BIC
1. Бюджетна – Транзитна BG-12-UBBS-8888-3121-7570-01 ОББ АД UBBSBGSF
2. Набирателна BG-30-UBBS-8888-3321-7570-00 ОББ АД UBBSBGSF

ЕИК: BG 115009166

Плащания по Бюджетна – Транзитна сметка се приемат за:

  • такси
  • наеми
  • консумативи

Плащания по Набирателна сметка се приемат за:

  • Депозити;
  • Гаранции
  • Обезщетения
https://www.livechatalternative.com/