Електронни документи

Общи условия за подаване на електронни документи, подписани с Квалифициран електронен подпис към Областна администрация Пловдив

В Областна администрация Пловдив се приемат електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис /УЕП/, които се обработват съгласно Инструкция за организация на работата с електронно подписани документи в Областна администрация Пловдив, приети със заповед на Областен управител.

Приемане на документи

За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

  • Документите да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office, както и изображения във формат JPG или документ във формат PDF;
  • Документите да са изпратени на посочения от Областна администрация електронен адрес /e-mail/ – delo@pd.government.bg;
  • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;
  • Документите да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Документите да не съдържат криптиран текст;
  • Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси;

Какво Ви е необходимо?

Адреси

  • delo@pd.government.bg – адрес подаване на документи, подписани с УЕП, съгласно Правилата за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Областна администрация Пловдив

За контакти

  • тел. (032) 605-517 – експерт „Информационно обслужване“
  • тел. (032) 605-527 – Деловодство

Последна редакция на 20 февруари, 2019 в 12:54

Skip to content https://www.livechatalternative.com/