Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1;
  • тел.: (032) 605 580; (032) 605 512;
  • тел.: 0800 11 032;
  • факс: (032) 627 104;
  • e-mail: ei@pd.government.bg;
1395 Views | Last update 09.12.2019 11:52:16