ЗАПОВЕДИ
 • Разрешавам на Иван Иванов и Светлозар Фръков от гр. Пловдив, като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 47295.12.8 по КККР с. Марково, община Родопи, област Пловдив да възложат изработване на ... »
 • Разрешавам на Николай Маринов Тодоранов от гр. Пловдив, като собственик на поземлен имот с идентификатор 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив, област Пловдив да възложи изработване на ПУП – парцеларен ... »
 • Разрешавам на Имрен Илиханова Идиризова от с. Браниполе, община „Родопи“, като собственик на ПИ с идентификатор 06077.10.487 по КК на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив да възложи изработване на ... »
 • Разрешавам на Александър Иванов Георгиев и Радка Иванова Георгиева от гр. Пловдив, като собственици на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив да възложат изработване на ПУП – парцеларен план ... »
 • Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот. »
 • Заповед за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот. »

Виж всички

ОБЯВЛЕНИЯ

Виж всички

РЕШЕНИЯ
 • Относно: Формално съгласие за удължаване на срока на действащия към момента договор № 48/16.01.2015г. за извършване на общестена услуга за превоз на пътници ... »
 • Относно: Разрешение пряко възлагане на автобусни превози по Регламент № 1370 на ЕС и ЕП в община Асеновград ... »
 • Относно: Разрешение за разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив, състоящо се в удължаване маршрута на градска автобусна линия № 93 ... »
 • Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действие на Договор № 499/27.09.2013 г., сключен между община Първомай и ДЗЗД „Стойчев и партньори” за обслужване на маршрутните разписания на действащите автобусни ... »
 • Относно: Разрешение за пряко възлагане изпълнението на превози по градски автобусни линии. »
 • Относно: Формално съгласие за обслужване на транспортни линии. »

Виж всички

ОБЛАСТНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ

Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Пловдив?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...