Акцент

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив

Във връзка с изключителната важност на общественозначимия казус с питейната вода на Брестовица и разгърналата се широка дискусия, касаеща положението на хората от засегнатия регион и отговорността на обществени институции и ведомства, искам да посоча категоричните факти до момента.

Избори

ЗАПОВЕДИ

РЕШЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

Контакти

Форма за контакт
Водни стоежи и количества в
р. Въча, преди гр. Кричим
С лице към хората! - лого на Държавната администрация
Ефективен CAF потребител

https://www.livechatalternative.com/