Община Сопот

Община Сопот

Населени места: гр. Сопот

Община Сопот е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. „Добрила“/1 868м/, в. „Амбарица“/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в.“Ботев“ /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост „Аневско кале“ от ХІІ – ХІV век – едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София – Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.

 

За повече информация: www.sopot-municipality.com

Контакти
Кмет Деян Дойнов Тел.: 03134 6003 вътр. 11;
Факс: 03134 7660;
e-mail: deyandoynov_sopot@abv.bg
Заместник кмет Николай Новаков Тел.: 03134 6003 вътр. 24;
Факс: 03134 7660;
e-mail: sharaliev@sopot-municipality.com
Секретар на Общината Маргарита Петрушева Тел.: 03134 6003 вътр. 27;
Факс: 03134 7660;
e-mail: r.naidenov@sopot-municipality.com
Председател на ОбС Мариана Кацарова Тел.: 03134 6003 вътр. 31
факс: 03134 7660
e-mail: obs_sopot@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 34
e-mail: oa_sopot@abv.bg;
web: www.sopot-municipality.com

Контрол по решения на ОбС Сопот

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

2410 Views | Last update 24.11.2018 10:34:43