Търгове

No Документ Относно Преглед
1 Заповед № ДС-16-11/17.08.2023г.

Относно: участник спечелил търг с явно наддване

2 Заповед № ДС-09-18/30.06.2023г.

Откриване на търг с явно наддване за поземлен имот.

3 Заповед № ДС-09-31/14.06.2021г.

Относно: Изземване на недвижим имот – публична държавна собственост.

4 Заповед № ДС-09-6/18.03.2021г.

Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

5 Заповед № ДС-09-21/31.12.2020г.

Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

6 Заповед № ДС-09-17/18.11.2020г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване.

7 Заповед № ДС-09-3/31.01.2019г.

Заповед за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.

8 Заповед № ДС-09-2/11.01.2019г.

Заповед за избор на спечелил търг за отдаване под наем на недвижим имот.

9 Заповед № РД-20-99/29.11.2018г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост.

10 Заповед № РД-20-91/09.11.2018г.

Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

11 Заповед № ДС-09-17/31.05.2018г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на част от недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

12 Заповед № ДС-09-33/03.10.2017г.

Относно: Определяне на наемател във връзка със спечелен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

13 Заповед № ДС-09-31/05.09.2017г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

14 Заповед № ДС-16-19/27.07.2017г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на част от недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

15 Заповед № ДС-09-23/29.05.2017г.

Относно: Определяне на спечелил търг за продажба на имот – частна държавна собственост.

16 Заповед № ДС-09-21/26.05.2017г.

Относно: Определяне на спечелил търг за продажба на имот – частна държавна собственост.

17 Заповед № ДС-16-15/02.05.2017г.

Относно: Обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.
Заповед № ДС-09-23/29.05.2017г. за спечелил търга: Преглед

18 Заповед № ДС-09-14/18.04.2017г.

Относно: Обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.
Заповед № ДС-09-21/26.05.2017г. за спечелил търга: Преглед

19 Заповед № ДС-09-12/10.04.2017г.

Относно: Обявяване за непроведен търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

20 Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

21 Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

22 Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г.

Относно: определяне на наемател след проведен търг с тайно наддаване.

23 Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

24 Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

25 Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

26 Заповед № ДС-09-9/11.05.2015г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

27 Заповед № ДС-09-8/11.05.2015г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

28 Заповед № ДС-09-5/16.03.2015г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

Последна редакция на 14 май, 2021 в 11:57

Skip to content https://www.livechatalternative.com/