Заместник областен управител

Димитър Добрев - Заместник областен управител
Димитър Добрев – Заместник областен управител

Димитър Добрев

Заместник областен управител на област Пловдив

Димитър Добрев е роден на 3 януари 1969 г. Пловдив. Завършва в УНСС – гр. София, специалността „Организация и управление на кооперациите“ през 1997 г. През 2001 г. получава диплома на бакалавър по „Счетоводство и контрол“ от ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а две години по-късно и магистърска степен в областта на финансите. Третата му магистратура е в областта на екологията, която завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Кариерата му започва в Българския спортен тотализатор като финансов ревизор през 1995 г. Пет години по-късно преминава на работа в ДФ „Земеделие“ –  Регионална разплащателна агенция, където работи като експерт-икономист и ръководител на отдел повече от 20 години. Дейността му е свързана с реализацията, контролирането, отчитането и одитирането на европейските програми за подпомагане на българското земеделие и земеделските производители – предприсъединителната програма  САПАРД и Програмата за развитие на селските райони в периодите –  2007-2013г. и 2014-2020г.

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 19 юли, 2023 в 16:17

Skip to content https://www.livechatalternative.com/