Тракия икономическа зона

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Тракия икономическа зона обединява 6 индустриални зони с реализирани до сега 1 милиард евро инвестиции.

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия” и Индустриална зона „Калояново”.

ТИЗ е публично-частна инициатива, в сътрудничество с местните власти и институции: 9 общини /Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски/и 2 клъстъра. „Клъстер проектиране и строителство” и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” подписаха на 20 март 2014 г. Меморандум за активна подкрепа за реализацията на ТИЗ като двигател на регионалното икономическо развитие.

На територията на горепосочените общини, собственици на значителни поземлени имоти са Сенсор, Сиенит, Сифер, Галакси пропърти груп и Промишлено-търговска зона Куклен. Тези Дружества, активно извършват устройствено планиране на имотите си, промяна на предназначение им, след което ги предоставят на потенциални инвеститори.

„Тракия икономическа зона“ се осъществява върху площ от 10 700 000 м².

От старта през 1995 г. на първата индустриална зона – „Марица“ до сега във всички зони са реализирани инвестиции за над 1 милиард евро и са привлечени над 114 инвеститори, от тях над 80 чужди, открити са над 15 000 работни места.

В ТИЗ предприятия, търговски и логистични бази изградиха световни лидери като ABB, Liebherr, Socotab, Schneider Electric, „Агри България“, Shell Gas, William Hughes, Kaufland, Zobele, Magna, Mecalit, Техно Акташ. Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ” АД. Знаковите български марки – „Белла България“, „МАКСКОМ“, „Димитър Маджаров“, „Рефан“, „Атаро Клима“, „Анди“, „Агрия – България“ също имат обекти в зоната.

Според предварителните прогнози в срок от 10 години в „Тракия икономическа зона“  се очакват инвестиции за над 1 100 000 000 евро, чрез които ще се открият нови 30 000 работни места.

През годините на развитие на отделните индустриални зони, обединени в „Тракия икономическа зона“, родните и чужди предприемачи са инвестирали на година от 70 до 130 милиона. Това темпо не спада, което е доказателство за огромния потенциал на този проект за икономиката на България.

Икономическото развитие, налага и промени в социалните отношения:

 • Новото в ТИЗ е включването на образователен компонент, който ще изпълни голяма социална роля. Създаването на център за обучение на неквалифицирана работна ръка /основно от малцинствата/, която остава изолирана и не може да се реализира, ще реши част от социалните проблеми в Пловдивска област.
 • Вече има положителният пример в интегрирането на ромското малцинство. В английското предприятие William Hughes в индустриална зона „Раковски“ от 100 работници, 70 са роми. Този пример ще бъде мултиплициран в „Тракия икономическа зона“.

Друг основен компонент в ТИЗ е развитие на икономика на знанието – използване на нови чуждестранни и национални високи технологии, съвместни проекти с университети и научни институти. Пример за това е активното участие в инициативите за развитие на ТИЗ на двата клъстера, подписали Меморандума, както и  споразумението с немския институт Fraunhofer Institute for Building Physics IBP.

Целите на ТИЗ са:

 • Осигуряване на добър бизнес климат за привличане на чужди и местни инвеститори
 • Разширяване на производство на стоки за износ
 • Индустриализация, движена от иновациите
 • Преработване на местна селскостопанска продукция
 • Развитие на агро сектора
 • Развитие на икономика на знанието
 • Реализация на кадри от региона
 • Създаване на обща система за координация и управление
 • Подобряване на инфраструктурната свързаност
 • Осигуряване на качествена работна ръка

Предимствата на „Тракия икономическа зона“ са:

 • Стратегическа географска локация – на кръстопътя между Азия и Европа, до Северна Африка, Близкия Изток и Русия, първата европейска страна по древния път на коприната, тук минават 3 от 10 паневропейски транспортни коридори /всяка дестинация в Европа може да бъде достигната до 24 часа/, ключови международни железопътни артерии, в непосредствена близост до Международно летище Пловдив, интермодален терминал, на 2-8 часа разстояние от основните морски пристанища – Бургас и Варна (България), Солун (Гърция), Текирдаг (Турция) и Русе /на река Дунав/.
 • Инфраструктурна обезпеченост – транспорт, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации
 • Индивидуално административно обслужване от специализирано звено, ускорени процедури
 • Квалифицирана многоезична работна ръка
 • 7 големи университети и 2 колежа с технически и икономически специалности
 • Над 80 основни, елитни езикови и професионални училища
 • Специален център за квалификация на кадрите

Инвеститорите в „Тракия икономическа зона“ получават улеснен достъп до средства по европейските оперативни програми по новия програмен период 2014-2020, възможност за директно финансиране от Брюксел. ТИЗ разполага с опитен консултантски екип, който подпомага инвеститорите при кандидатстване по Европейските програми.

Проектите в „Тракия икономическа зона“ се осъществяват в КРАТКИ СРОКОВЕ,  благодарение на завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти, Българската агенция за инвестиции и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски обекти; юристи, посредници. В зоната се израждат обекти по желание на инвеститора, например, предприятие от 10 000 м² производствена площ, с 300 работни места, е готово до 6 месеца.

„Тракия икономическа зона“ разполага и с готови производствени, логистични, търговски помещения.

В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален – има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Това дава реална  възможност на инвеститора за избор.

Характеристики на отделните зони в „Тракия икономическа зона“:

1. ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „МАРИЦА”:

 • Площ – 5 000 000 м², на 6 км от Пловдив
 •  „Марица“ е първата индустриална зона в България, която стартира през 1995 година
 • Индустрии: машиностроене, електроника, хранително-вкусова, логистика
 • В зоната са построени 49 обекта на световни и български лидери като: „Агри България”, „Сокотаб”, „Шнайдер Електрик”, „Либхер“, „Шел“, „Белла – Фреш лоджистик”, „Макском“ и др.
 • Индустриалната зона се разширява с проект за изграждане на търговски и логистичен парк на израелските инвеститори от „Сенсор“, „Експо парк“, „Трайдент“
 • В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са нови 6 обекта: Биофреш, Сензор – Найт Индастриъл, SMC, „МВБ Трак ЕНД Бъс България“ АД, „Сенсор“ и Бизнесцентъра на зоната, собственост на Сиенит.

2. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ”:

 • Площ – 1 000 000 м², на 14 км от Пловдив, на 4 км от автомагистрала „Тракия“
 • Индустрии: автомобилостроене, битова химия, текстил, логистика, хранително-вкусова, енергийно оборудване
 • Инвеститори – 17: William Hughes, ABB, Kaufland, Feinjersey, Lampshades, Lunatone, Рубикон, Интерцитрус, Сиджи транс, Percotex, Zobele, Magna, Brunata International, Sweet World, ЗБЕ, Sofiawax, Уником
 • В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови обекта

3. ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН”

 • Площ – 1 000 000 м², на 10 км от Пловдив, непосредствено до международно летище Пловдив
 • Индустрии: металургия, машиностроене, химическа промишленост, автомобилостроене, логистика
 • Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ” АД. В него вече са инвестирани $ 150 000 000
 • В зона „Куклен“ има още 4 компании: „Агрия – България“, Завод за горещо поцинковане на „Юпитер 05”, „Mecalit“ и „Техно Акташ“
 • Проектирани и със строително разрешение са 2 сгради от по 4 000 квадратни метра

4. ПАРК „ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ”

 • Площ – 300 000 м²
 • Разположение – на територията на град Пловдив
 • Община Пловдив има амбицията да привлече в зоната инвеститори в иновативни производства и развитие на високи технологии
 • Осъществяване на проекти по съвместни разработки с научни институти и университети
 • Реализиране на доктрината „Образование в действие“

5. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ТРАКИЯ”

 • Площ – 2 600 000 м², на 12 км от Пловдив, в Община Марица
 • Развитие на логистика
 • Развитие на аграрния сектор и преработвателни дейности в хранително-вкусовата промишленост,  Изграждане на тържище за земеделска продукция и предприятия за опаковки, за сушени плодове, за консерви, за плодови сокове, завод за пелети, завод за тръби, завод за преработка на утайки и завод за течен тор
 • Създаване на Високотехнологичен център в сферата на агроиндустрията и хранителните технологии
 • Партньор – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив
 • Изграждане на интелигентен град – електронно и високо-технологично менажиране на всички дейности в зоната
 • В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 2 нови обекта

6. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „КАЛОЯНОВО”:

 • Площ – 800 000 м², на 22 км от град Пловдив
 • Фокус – развитие на биологично земеделие и натурални продукти, като Зоната няма да генерира органични отпадъци, защото чрез свои звена ще ги преработва до полезен краен продукт.
 • Дейности – хранителна индустрия, производство на опаковъчни материали, дистрибуция на продукти, оборудване, препарати, ноу-хау и сервиз, логистика и лека промишленост.

УСПЕХЪТ НА ВЕЧЕ ИНВЕСТИРАЛИТЕ

 • Ben Cox, търговски директор на William Hughes: „Избирахме между България и Румъния за инвестиране и решихме, че в България е по-добре.“
 • Peter Simon, мениджър за България и Румъния на ABB Group: „Зона Раковски е наистина индустриална зона и за много кратко време осъществихме проекта. Тук намерихме образовани, мотивирани хора, основа за успеха на първия завод. През 2013 г. построихме и втори завод.“
 • Христо Георгиев, управител на „Либхер-Хаусгерете Марица“: „Зона Марица ни привлече с наличието на високо квалифицирани кадри с техническо образование, доставчиците за производството, конкурентното заплащане на работната ръка и възможността оттук да се завладеят пазарите на Източна Европа.“
 • Радослав Кошков, вицепрезидент LifeSpace в Schneider Electric: „Избрахме зона Марица заради квалифицираната работна ръка и заради локацията – оттук доставяме за целия свят. Наскоро разширихме фабриката и тя стана една от най-големите за производство на този тип продукти в Европа.“
 • Sinan Emin, турски концерн „Техно Акташ“: „От създаването на завода през 2008 г. до сега имаме ръст на производството и продажбите 5 пъти. Самото местоположение на зона Куклен, обезпечава бързото обслужване на нашите клиенти от Източна, Западна и Северна Европа. Нашите български кадри обучават работници на холдинга по целия свят.“
 • Лудвиг Кол, бивш финансов директор на „Фереро България“: „От решението ни да инвестираме в България до пускането на фабриката минаха едва 12 месеца и през това време ние получихме всякакво съдействие от българските власти”.

Организации, които подкрепят зоната

Българска агенция за инвестиции, Българо-Китайска асоциация за бизнес развитие, Камарата на строителите в България, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Германо-Българската индустриално-търговска камара, Белгийско-българската асоциация Best2B, Френско-Българска търговска камара, Гръцки бизнес съвет в България, Съюз на икономистите, Съюз на архитектите в България и др.

Презентация на Тракия икономическа зона

Повече информация

Последна редакция на 20 октомври, 2022 в 09:25

Skip to content https://www.livechatalternative.com/