Акцент

Областна администрация препоръчва на всички общини от областта да въведат платформата за видео-жестов превод

Уеб-приложението дава възможност за тристранна видео връзка между глух потребител, преводач и служител на институция

„Препоръчваме на всички общини от Пловдивска област да въведат използването на Платформата за осигуряване на видео-жестов превод, за да може хората със слухови увреждания да получат реален достъп до администрацията“ . . .

Местни избори 29.10.2023г.

ЗАПОВЕДИ

РЕШЕНИЯ

  • Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на ... »
  • Относно: Кметът на Община Родопи да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга запревоз на пътници ... »
  • Относно: Кметът на Община Марица да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на ... »
  • Относно: Предварително изпълнение на решение № РД-20-62/07.06.2023г, поради наличие на непосредствен риск от прекъсване на ... »

ОБЯВЛЕНИЯ

Контакти

Форма за контакт

Последна редакция на 14 септември, 2023 в 10:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/