Акцент

д-р инж. Илия Зюмбилев - Oбластен управител на област Пловдив

Скъпи студенти, докторанти и преподаватели,

Уважаеми членове на академичната общност,

Бих искал да отправя най-искрени пожелания по случай Празника на българските студенти – 8 декември!

Днес е празник на духа, на най-просветената общност, на бъдещите лидери, които ще участват в развитието на страната ни и ще променят света.

ЗАПОВЕДИ

РЕШЕНИЯ

  • Относно: Кметът на Община Родопи да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на ... »
  • Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на ... »
  • Относно: Кметът на Община Родопи да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга запревоз на пътници ... »
  • Относно: Кметът на Община Марица да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на ... »

ОБЯВЛЕНИЯ

Контакти

Форма за контакт

Последна редакция на 07 декември, 2023 в 15:10

Skip to content https://www.livechatalternative.com/