Договори по чл. 14, ал. 5 от ЗОП

No Документ Относно Преглед
1 № 010/29.09.2015г.

Предмет: Договор за доставка на застрахователна услуга

2 № 009/11.08.2015г.

Договор за Изрършване на медицински профилактични прегледи

3 № 008/10.08.2015г.

Предмет: Договор за осигуряване на специфични и специализирани медицински услуги

4 № 007/25.05.2015г.

Предмет: Договор за строително-ремонтни работи в обект „Почивна база на Областна администрация Пловдив, гр. Ахтопол“

5 № 006/17.04.2015г.

Предмет: Договор за застрахователна услуга

6 № 005/25.03.2015г.

Предмет: Договор за доставка на канцеларски материали в Областна администрация – Пловдив

7 № 004/25.03.2015г.

Предмет: Договор за абонаментно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3800 производство на Siemens AG Германия в Областна администрация – Пловдив

8 № 003/23.02.2015г.

Предмет: „Договор за доставка на консумативи за лазерни принтери в Областна администрация – Пловдив“

9 № 002/23.02.2015г.

Предмет: „Договор за доставка на консумативи и абонаментно сервизно обслужване на офис техника в Областна администрация – Пловдив“

10 № 001/07.01.2015г.

Предмет: „Договор за абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация в Областна администрация – Пловдив“

Последна редакция на 14 май, 2021 в 11:58

Skip to content https://www.livechatalternative.com/