Отчет за дейността

Отчет за дейността

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Решение № 865 от 6 ноември 2015 година на Министерски съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов, за втори път след мандата ми през 2011 година, бях назначен за областен управител на област Пловдив.

За мен това бе огромна чест, но и отговорност да оправдая гласуваното ми доверие и да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с подкрепата на Правителството, на министър-председателя, и разбира се, с активното участие на целия екип на Областна администрация – Пловдив.    Днес мога смело да заявя, че усилията ми да провеждам законосъобразно и прозрачно държавната политика на регионално ниво, доведоха до ефективност и устойчивост във всяко едно направление, в което заедно с екипа м и в добро взаимодействие и комуникация с представителите на всички власти, работихме за бъдещето и просперитета на нашата област.

Благодаря за партньорството на всички общини, институции, на екипа на Областна администрация – Пловдив и на медиите, с които работехме в сътрудничество, за да реализираме поставените си цели, а област Пловдив да продължава да заема водещо място в икономическия, културния и обществен живот в страната.

Представям на всички жители на област Пловдив отчети за изминалия едногодишен период.

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

Областен управител на област Пловдив

Отчети

1243 Views | Last update 02.09.2019 16:21:58