Община Първомай

Община Първомай
Община Първомай

Населени места: Първомай, Дебър, кв. Любеново, Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Пилашево, Поройна, Православен, Татарево.

За повече информация: parvomai.bg

Контакти

Николай МитковКмет тел. : (0336) 62201
email: obaparv@parvomai.escom.bg
Радослава СтавреваЗаместник кмет тел. : (0336) 62179
Ружди СалимЗаместник кмет тел. : (0336) 62202
Ана НиколоваСекретар тел. : (0336) 64495
email: Sekretar_Parv@Abv.Bg
Христо ВълчевПредседател на ОбС тел. : (0336) 64494
email: obs@parvomai.escom.bg

Адрес за кореспонденция

Контрол по решения на ОбС Асеновград

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

2 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

3 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

4 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

5 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

6 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

7 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:28

Skip to content https://www.livechatalternative.com/