Община Първомай

Община Първомай

Населени места: Първомай, Дебър, кв. Любеново, Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Пилашево, Поройна, Православен, Татарево.

За повече информация: http://www.parvomai.bg/

 

Контакти
Кмет Ангел Папазов Тел. : 0336 / 62201
Зам. кмет Николай Митков Тел. :  0336 / 62179
Зам. кмет Ружди Салим Тел. : 0336 / 63128
Секретар на Общината Ана Николова Тел. : 0336 / 62202
Председател на ОбС Дечко Петков Тел. : 0336 / 64494
email:obs@parvomai.escom.bg
Интернет сайт: http://www.parvomai.bg/
Адрес за кореспонденция: гр. Първомай ул.“Бр.Миладинови“-юг №50
тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119
e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg;

Контрол по решения на ОбС Първомай

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

2 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

3 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

4 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

5 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

6 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

7 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

4454 Views | Last update 27.02.2018 14:52:31