Областен съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ)

Бедствия

С цел създаване на организация, подобряване на координацията и взаимодействието между организациите и ведомствата на територията на Област Пловдив при изпълнението на дейностите по чл. 64 от ЗЗБ се създава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

В изпълнение на чл. 64б от Закона за защита при бедствия се възлагат на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия следните задачи:

 • Да разработи в определеният срок и да координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
 • Да разработва ежегодно в определения срок и да координира изпълнението на областният план за намаляване на риска от бедствия;
 • Да координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
 • Да разработи, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
 • Да съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
 • Да съгласува общинските планове за защита при бедствия;
 • Да прави преглед и изготвя годишен доклад до Националният съвет за намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

Документи

Дейност на съвета

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 539; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: оа@pd.government.bg

Последна редакция на 30 ноември, 2021 в 17:10

Skip to content https://www.livechatalternative.com/