Граждански диалог за преодоляване на последиците от здравната, социалната и икономическата криза

Вече е очевидно, че след COVID- кризата животът в селата, градовете, България и в Европа няма да бъде същият. Светът се променя – променя се и социумът. Налагат се нови порядки, нови начини на взаимодействие между хората във всички сфери на социалния живот – здравеопазване, образование, икономика, развлечение и бит.

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността ”Старши експерт” в отдел „Координация и европейска интеграция“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Прочетете повече