ПРОЕКТ! Областна програма за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив – 2021-2025г.

Предстадвяме Проект на областна програма за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив, за обществено обсъждане. Проектът ще бъде

Прочетете повече

Процедура: 00799-2021-0005

Предмет на поръчката: Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

Прочетете повече

Тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

В 11 часа, на 1 април ще бъде тествана системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и аварии. Целта е да се провери техническото състояние на националната система, придобиване на умения от длъжностните лица и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустични сиренни устройства.

Прочетете повече
https://www.livechatalternative.com/