Община Лъки

Община Лъки

Населени места в Ощината: гр. Лъки и селата: Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир, Югово.

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Родопите и включва площ от 292 519 дка. Намира се в близост до курорта Пампорово и известния Бачковски манастир.

Община Лъки притежава богати природни забележителности и ресурси, които в съчетание с културно-исторически обекти, като известната местност Кръстова гора, както и съществуващите възможности за ловен туризъм са благоприятна предпоставка за развитието й като привлекателна туристическа дестинация.

На нейна територия се намира „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ – Лъки ЕООД с предмет на лечебна дейност – лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло.

Съществуват благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие (отглеждане на ягодоплодни култури – малини, касис, ягоди, етеричномаслени растения и лечебни билки) и животновъдство. Пчеларството е перспективно за района, но все още е слабо застъпено. В момента функционират два рибарника за планинска пъстърва – с.Дряново и с. Здравец.

Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, трикотажно и шивашко производство, дърводобив и дървопреработване.

Банковите услуги в община Лъки се извършват от клонове на Банка ДСК и Централна кооперативна банка

За повече информация посетете: www.oblaki.com

Контакти
Кмет инж. Валентин Симеонов Тел.: 03052 2255;
Факс.: 03052 2168;
Заместник кмет инж. Ивайло Сираков Тел.: 03052 2255;
Факс.: 03052 2168;
Секретар на Общината Стефка  Николова Тел.: 03052 2211;
Факс.: 03052 2168;
Председател на ОбС Илия Данчев Тел.: 0331 98891;
Факс.: 03052 2168;
Интернет сайт: www.oblaki.com
Адрес за кореспонденция: гр.Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив п.к.4241, ул.”Възраждане” №18;

Тел.: 03052 / 22 55; 03052 / 20 94;
e-mail: obshtinalaki@abv.bg;

Контрол по решения на ОбС Куклен

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

2946 Views | Last update 24.11.2018 10:33:29