Община Лъки

Община Лъки
Община Лъки

Населени места в общината: гр. Лъки и селата: Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир, Югово.

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Родопите и включва площ от 292 519 дка. Намира се в близост до курорта Пампорово и известния Бачковски манастир.

Община Лъки притежава богати природни забележителности и ресурси, които в съчетание с културно-исторически обекти, като известната местност Кръстова гора, както и съществуващите възможности за ловен туризъм са благоприятна предпоставка за развитието й като привлекателна туристическа дестинация.

На нейна територия се намира „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ – Лъки ЕООД с предмет на лечебна дейност – лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло.

Съществуват благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие (отглеждане на ягодоплодни култури – малини, касис, ягоди, етеричномаслени растения и лечебни билки) и животновъдство. Пчеларството е перспективно за района, но все още е слабо застъпено. В момента функционират два рибарника за планинска пъстърва – с.Дряново и с. Здравец.

Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, трикотажно и шивашко производство, дърводобив и дървопреработване.

Банковите услуги в община Лъки се извършват от клонове на Банка ДСК и Централна кооперативна банка

Контакти

инж. Валентин СимеоновКметтел: (03052) 2255
email: laki@laki.egov.bg
Делчо БакърджиевЗаместник кмет тел: (03052) 2255
Емилия СтояноваСекретар тел: (03052) 2211
Марияна ПаракосоваПредседател на ОбС тел: (03052) 2255
email: laki@laki.egov.bg

Адрес за кореспонденция

  • гр. Лъки, общ. Лъки, обл.Пловдив пощ.код 4241, ул. „Възраждане“ №18
  • тел. 03052 / 22 55
  • www.oblaki.com
  • e-mail: obshtinalaki@abv.bg

Контрол по решения на ОбС Лъки

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Последна редакция на 29 декември, 2023 в 10:36

Skip to content https://www.livechatalternative.com/