Дейност

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

2037 Views | Last update 02.09.2019 16:27:52