Дейност

Правомощията на Областния управител на област Пловдив включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация в общините на територията на областта.

За повече информация:

Последна редакция на 13 май, 2021 в 19:37

Skip to content https://www.livechatalternative.com/