Дейност

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

604 Views | Last update 16.06.2017 10:20:34