Община Асеновград

Община Асеновград

Населени места в общината: гр. Асеновград, с. Бачково, с. Боянци, с. Бор, с. Врата, с. Сини връх, с. Горнослав, с. Долнослав, с. Добростан, с. Жълт камък, с. Златовръх, с. Избегли, с. Козаново, с. Конуш, с. Лясково, с. Леново, с. Мулдава, с.Мостово, с. Нареченски бани, с. Нови извор, с. Новаково, с. Орешец, с. Патриарх Евтимово, с. Стоево, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново, с. Червен

Контакти
Кмет д-р Христо Грудев Тел. : (0331) 62050
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Заместник кмет инж. Мария Вълканова Тел. : (0331) 64024
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Заместник кмет инж. Петър Бояджиев Тел. : (0331) 64045
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Заместник кмет Тамер Бейсимов Тел. : (0331) 62576
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Заместник кмет Димчо Темелков Тел. : (0331) 65157
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Секретар на Общината инж. Петър Иванов Тел. : (0331) 62109
Факс: (0331) 65156
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Председател на ОбС д-р Светозар Шуманов Тел. : (0331) 63984
Факс: (0331) 69185
e-mail: predsedatel_obs@mail.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград 4230, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9
e-mail: obstina@assenovgrad.com
web: www.assenovgrad.com

Контрол по решения на ОбС Асеновград

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

2 Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

3 Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

4 Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

5 Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

6 Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

7 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

8 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

9 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

10 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

11 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

12 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

13 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

14 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

15 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

2958 Views | Last update 18.11.2019 17:36:55