Община Асеновград

Община Асеновград

Населени места в общината: гр. Асеновград, с. Бачково, с. Боянци, с. Бор, с. Врата, с. Сини връх, с. Горнослав, с. Долнослав, с. Добростан, с. Жълт камък, с. Златовръх, с. Избегли, с. Козаново, с. Конуш, с. Лясково, с. Леново, с. Мулдава, с.Мостово, с. Нареченски бани, с. Нови извор, с. Новаково, с. Орешец, с. Патриарх Евтимово, с. Стоево, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново, с. Червен

Контакти

д-р Христо Грудев Кметтел.: (0331) 62050
д-р Теньо Манолов Заместник кмет тел.: (0331) 67360
инж. Стоян Димитров Заместник кметтел.: (0331) 20202
инж. Петър Петров Заместник кмет тел.: (0331) 20267
Тамер БейсимовЗаместник кмет тел.: (0331) 20241
инж. Петър ИвановСекретартел.: (0331) 20267
Драгомир ГеоргиевПредседател на ОбСтел.: (0331) 20273
тел.: (0331) 63984
email: predsedatel_obs@mail.bg
email: obs@assenovgrad.com

Адрес за кореспонденция

Контрол по решения на ОбС Асеновград

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

2 Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

3 Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

4 Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

5 Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

6 Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

7 Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

8 Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

9 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

10 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

11 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

12 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

13 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

14 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

15 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

16 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

17 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Последна редакция на 19 август, 2022 в 15:21

Skip to content https://www.livechatalternative.com/