Община Садово

Община Садово
Община Садово

Населени места: Садово, кв. Чешнигирово, Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочово, Моминско, Поповица, Селци, Христо Милево

Община Садово е разположена в централната част на Тракийската низина. Общата площ на Общината възлиза на 192 856 дка. По данни от последното преброяване, постоянното население на Община Садово е 16 946 човека. На територията на Общината работят фирми с разнообразен предмет на дейност: Като туристически услуги на територията на Общината се предлага ресторантьорство в заведения за обществено хранене. Природна забележителност за Общината е бялата водна лилия, която се намира в защитената местност „Мъртвицата“ , находяща се в землището на с. Поповица. В гр. Садово се намира Института за растителни генетични ресурси. В общината безработицата е трайно установила се – 34% от населението в трудоспособна възраст. Във всички населени места има читалища с добър, библиотечен фонд и развита самодейност.

Контакти

Димитър ЗдравковКмет тел.: 031182250
email: sadovo@sadovo.bg
Петър ГеоргиевЗаместник кмет тел.: 031182250
email: sadovo@sadovo.bg
Янко АтанасовСекретар тел.: 031182315
email: sekretar628@abv.bg
Атанас ТелчаровПредседател на ОбС тел.: 031182601
email: obs_sadovo2015@abv.bg

Адрес за кореспонденция

  • гр. Садово п.к. 4122, ул. „Иван Вазов“ №2
  • тел: 031182250
  • факс: 031182500
  • e-mail: sadovo@sadovo.bg
  • web: sadovo.bg

Контрол по решения на ОбС Садово

Posts not found

No Документ Относно Преглед

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:36

Skip to content https://www.livechatalternative.com/