Община Родопи

Община Родопи
Община Родопи

Населени места: 21 селища – Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Община „Родопи“ е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини – Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на „Родопи“ преминава автомагистралата София – Пловдив – Свиленград, пътя Пловдив – Асеновград – Смолян. Природните и климатични дадености на Община „Родопи“ и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.

Контакти

Павел МихайловКмет тел.: 032 604100
Владимир Маринов Заместник кмет тел.: 032 604100
Неази Таир Заместник кмет тел.: 032 604103
Георги Цанков Председател на ОбС тел.: 032 604117

Адрес за кореспонденция

  • гр. Пловдив 4000 ул.“Софроний Врачански“ №1А
  • тел. : 032 604109
  • факс: 032 638289
  • web: rodopi-bg.org
  • e-mail: municipality_rodopi@abv.bg

Контрол по решения на ОбС Родопи

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

2 Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

3 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

4 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

5 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

6 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

7 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:34

Skip to content https://www.livechatalternative.com/