Община Родопи

Община Родопи

Населени места: 21 селища – Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Община „Родопи“ е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини – Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на „Родопи“ преминава автомагистралата София – Пловдив – Свиленград, пътя Пловдив – Асеновград – Смолян. Природните и климатични дадености на Община „Родопи“ и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.

За повече информация: www.rodopi-bg.org

Контакти
Кмет инж. Пламен Спасов Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Зам. кмет Таня Бочукова Тел. : (032) 604104
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Зам. кмет Неази Таир Тел. : (032) 604103
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Председател на ОбС Запрян Янков Тел. : (032) 604117;
Факс: (032) 638289;
e-mail: rodopi_obs@abv.bg
Интернет сайт: www.rodopi-bg.org
Адрес за кореспонденция: Община „Родопи“ – Пловдив
гр. Пловдив 4000 ул.“Софроний Врачански“ №1А
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Тел. : (032) 604109;

Контрол по решения на ОбС Родопи

No Документ Относно Преглед
1 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

2 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

3 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

4 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

5 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

5675 Views | Last update 14.02.2018 16:02:48