Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив (ОСУЕР)

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив

Областния съвет за устойчиво енергийно развитие се създава във връзка с чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и чл. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници .

Основна задача пред Съвета е осъществяването на по-добра координация между действията на изпълнителната власт, териториалните й звена, местното самоуправление, енергийните предприятия и сдружения и браншовите организации за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси при провеждане на държавната политика по енергийна ефективност и реализация на възобновяеми и алтернативни енергийни източници на територията на област Пловдив.

Документи по дейността

Дейност на комисията

Последна редакция на 09 август, 2021 в 17:23

Skip to content https://www.livechatalternative.com/