Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти за задоволяване на държавна нужда (Допълнено на 02.11.2018г.)

Относно: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти, за задоволяване на държавна нужда, за изграждане на обект: Кръгово кръстовище при км. 14+750 на път II-86 „Пловдив-Асеновград“ /км. 102+949.95 по направлението на път II-56/, землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив и Обект „Път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от 14+860 до км. 24+919 – кръгово кръстовище при км. 23+020 за кв. Долни Воден“ гр. Асеновград, на територия на област Пловдив, подробно описани в Решение № 739 на МС от 2018 г.

Прочетете повече

Обявление на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите се публикува списък на имотите по чл.83, ал.1 .

Прочетете повече