Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Относно: Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Прочетете повече

Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти за задоволяване на държавна нужда (Допълнено на 02.11.2018г.)

Относно: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти, за задоволяване на държавна нужда, за изграждане на обект: Кръгово кръстовище при км. 14+750 на път II-86 „Пловдив-Асеновград“ /км. 102+949.95 по направлението на път II-56/, землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив …

Прочетете повече

Обявление на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите се публикува списък на имотите по чл.83, ал.1.

Прочетете повече