Обява за конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в Областна администрация – Пловдив

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ За длъжността Старши счетоводител в Дирекция “АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив Въз основа Протокол от

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ (Обновена на 16.05.2018г. в 15:40ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността …

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 27.03.2018г. 15:26ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ …

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в отдел „Правен и административен контрол“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 16.03.2018г. 15:10ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в отдел „Правен и административен контрол“

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 31.05.2017г. в 16:35ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ …

Прочетете повече