Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Областният съвет по условия на труд /ОСУТ/ е постоянен регионален орган за осъщестяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗЗБУТ, ОСУТ се състои от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация.

Областният съвет по условия на труд – Пловдив е учреден в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ на 29 ноември 2000 година и осъществява дейността си ръководейки се от приетия Правилник и съгласно Годишен план за работа.

Документи по дейността

Планове и отчети

Дейност

Новини

Правителството призна пет работодателски и две синдикални организации за национално представителни

10.08.2016

С решения на Министерски съвет от 11.08.2016 г. бяха признати за представителни на национално равнище пет работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива и две организации на работниците и служителите – Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“.

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 548; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 22 декември, 2023 в 14:53

Skip to content https://www.livechatalternative.com/