Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив (БДП)

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив е създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията и Решение на Министерски съвет № 946 от 22.12.2011г.

Целта на Комисията е:

 • да приема стратегически документи с конкретни мерки за подобряване на безопасността на движение по пътищата на област Пловдив и да контролира тяхното изпълнение;
 • да координира и контролира действията на институциите, имащи отношение към безопасността на движение по пътищата на област Пловдив;
 • да решава възникнали проблеми по безопасността на движение по пътищата на област Пловдив;
 • да организира дейността по изпълнение на Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив 2012- 2020г.;
 • осъществява мониторинг по прилагане на програмите за обучение по безопасност на движението на пътищата на територията на област Пловдив;
 • провежда и подкрепя обществените дискусии и кампании с всички заинтересовани страни за намаляване на жертвите по пътищата и изграждането на устойчив модел за толерантност между всички участници в пътното движение.

Документи по дейността

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1;
 • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512;
 • тел.: 0800 11 032;
 • факс: (032) 627 104;
 • e-mail: ei@pd.government.bg;

Новини

Ден на безопасността на движението по пътищата в Детска градина „Бреза“

Какво значат светлините на светофарите и как те регулират движението, разпознаване на пътните знаци, как се карат колело и тротинетка безопасно, като се спазват всички правила на пътя и защо трябва да се пресича на пешеходна пътека. Тези умения и знания демонстрираха децата от Детска градина „Бреза“ в Пловдив по случай Деня на безопасността на движението по пътищата, който се отбелязва на 29 юни.

Новини

Последна редакция на 07 април, 2023 в 15:05

https://www.livechatalternative.com/