Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив (БДП)

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив е създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията и Решение на Министерски съвет № 946 от 22.12.2011г.

Целта на Комисията е:

 • да приема стратегически документи с конкретни мерки за подобряване на безопасността на движение по пътищата на област Пловдив и да контролира тяхното изпълнение;
 • да координира и контролира действията на институциите, имащи отношение към безопасността на движение по пътищата на област Пловдив;
 • да решава възникнали проблеми по безопасността на движение по пътищата на област Пловдив;
 • да организира дейността по изпълнение на Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив 2012- 2020г.;
 • осъществява мониторинг по прилагане на програмите за обучение по безопасност на движението на пътищата на територията на област Пловдив;
 • провежда и подкрепя обществените дискусии и кампании с всички заинтересовани страни за намаляване на жертвите по пътищата и изграждането на устойчив модел за толерантност между всички участници в пътното движение.

Документи по дейността

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1;
 • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512;
 • тел.: 0800 11 032;
 • факс: (032) 627 104;
 • e-mail: ei@pd.government.bg;
https://www.livechatalternative.com/