Обобщена информация

Обобщена информация по чл.230, т.7 от Закона за обществените поръчки

No Документ Относно Преглед
1 Обобщена информация за 2017г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2017 година

2 Обобщена информация за 2016г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2016 година

3 Обобщена информация за 2015г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2015 година

 

 

 

470 Views | Last update 12.03.2018 14:01:30