Обобщена информация

Обобщена информация по чл.230, т.7 от Закона за обществените поръчки

No Документ Относно Преглед
1 Обобщена информация за 2020г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2020 година

2 Обобщена информация за 2019г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2019 година

3 Обобщена информация за 2018г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2018 година

4 Обобщена информация за 2017г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2017 година

5 Обобщена информация за 2016г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2016 година

6 Обобщена информация за 2015г.

Справка за сключени договори и направени разходи с правно основание чл. 20 ал. 3 и 4 от ЗОП за 2015 година

Последна редакция на 14 май, 2021 в 12:05

Skip to content https://www.livechatalternative.com/