Община Калояново

Община Калояново

Община Kалояново е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.

Контакти
Кмет Георги Георгиев Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Заместник кмет Мария Начева Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Заместник кмет Веселин Бонов Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Секретар на Общината Борис Ганев Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Председател на ОбС д-р Младен Петров Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: mlipetrov@mail.bg
Адрес за кореспонденция: e-mail: kaloianovo@mail-bg.com

Контрол по решения на ОбС Kалояново

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

2 Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

3 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

4 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

4734 Views | Last update 27.02.2018 13:57:56