Международни организации

Европейска комисия (www.europa.eu.int)

Делегация на Европейската комисия в България (www.evropa.bg)

Програма на ООН за развитие (www.undp.bg)

Събрание на европейските региони – ARE / VRE / CER (www.are-regions-europe.org)