Община Кричим

Община Кричим

Населени места в Общината: Община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места.

Контакти
Кмет Атанас Калчев Тел. : 03145 2250;
Факс: 03145 2351;
e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
Заместник кмет Златка Маринова Тел. : 03145 2252;
Факс: 03145 2351;
e-mail: zamkmet_krichim@abv.bg;
Секретар на Общината Величка Беличева-Бучова Тел. : 03145 2083;
Факс: 03145 2351;
e-mail: sekretar_krichim@abv.bg;
Председател на ОбС Анка Хаджиева Тел. : 03145 2346;
факс: 03145 2351;
e-mail: obs_krichim@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3;
Тел. : (03145) 2250;
Факс: (03145) 2351;
e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
web: www.krichim.bg

Контрол по решения на ОбС Кричим

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

2 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

3 Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

Заповед за оспорване на Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

4 Решения №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

2734 Views | Last update 14.12.2018 11:55:29