Община Кричим

Община Кричим

Населени места в Общината: Община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места.

Контакти

Атанас КалчевКмет тел.: (03145) 2250
email: kmet_krichim@abv.bg
Златка МариноваЗаместник кмет тел.: (03145) 2252
email: zamkmet_krichim@abv.bg
Величка БучоваСекретар тел.: (03145) 2083
email: sekretar_krichim@abv.bg
Анка ХаджиеваПредседател на ОбС тел.: (03145) 2346
email: obs_krichim@abv.bg
email: obsavet_krichim_1998@abv.bg

Адрес за кореспонденция

  • гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3;
  • Тел. : (03145) 2250;
  • Факс: (03145) 2351;
  • e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
  • web: krichim.bg

Контрол по решения на ОбС Кричим

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

2 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

3 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

4 Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

Заповед за оспорване на Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

5 Решения №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 11:42

https://www.livechatalternative.com/