Анкета

Моля, използвайте анкетата на Интернет страницата на Областна администрация Пловдив за Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване.

Вашето мнение е наистина важно за нас!

Ползвали ли сте до сега услугите на нашата администрация?

Зареждане ... Зареждане ...

Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

Зареждане ... Зареждане ...

От къде се информирате за административните услуги, които предлага Областна администрация Пловдив?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Осигурена ли е достатъчно информация за административните услуги, които предлага:

Зареждане ... Зареждане ...

Според Вас представена ли е ясно, точно и пълно информацията за услугите, които извършва администрацията (интернет страницата, информационно табло, служители)?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към гражданите/потребителите на административни услуги?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Кое от посочените смятате, че е необходимо да се промени:

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Смятате ли, че работата в нашата администрация се е подобрила през последната година?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Пловдив?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Анализ на резултатите

Последна редакция на 17 май, 2023 в 16:25

Skip to content https://www.livechatalternative.com/