Община Куклен

Община Куклен
Община Куклен

Населени места в Общината: гр. Куклен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово.

Контакти

Мария Белчева Кметтел.: (03115) 2120
email: kmet@kuklen.org
Христо БожиновЗаместник кмет тел.: (03115) 2120
email: bozhinov@kuklen.org
Марияна ГаневаСекретар тел.: (03115) 2120
email: secretar@kuklen.org
Ива ДичеваПредседател на ОбС тел.: (03115) 2120
email: obs@kuklen.org

Адрес за кореспонденция

  • гр. Куклен, община Куклен п.к. 4101
  • ул.“Александър Стамболийски“ № 43
  • Тел: (03115) 2120
  • Факс: (03115) 2165
  • e-mail: kmet@kuklen.org
  • web: kuklen.org/

Контрол по решения на ОбС Куклен

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

2 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

3 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

4 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

5 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

6 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

7 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

8 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

9 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Последна редакция на 29 декември, 2023 в 10:31

Skip to content https://www.livechatalternative.com/