Община Куклен

Община Куклен

Населени места в Общината: гр. Куклен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово.

Контакти
Кмет Мария Белчева Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
e-mail: kmet@kuklen.org
Заместник кмет Христо Божинов Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
Заместник кмет инж. Тунджай Наимов Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
e-mail: kmet@kuklen.org
Секретар на Общината Мариана Ганева Тел. : 03115 2124;
Председател на ОбС Пламен Гошев Тел. : 03115 2120;
Адрес за кореспонденция: гр.Куклен, община Куклен п.к. 4101
ул.“Александър Стамболийски“ № 43
Тел: (03115) 2120
Факс: (03115) 2165
e-mail: kmet@kuklen.org

Контрол по решения на ОбС Куклен

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

2 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

3 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

4 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

5 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

6 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

7 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

8 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

9 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

3350 Views | Last update 16.03.2018 17:11:09