Разрешение за строеж № РД-20-47/08.04.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Еском” ООД, с ЕИК 040433493 и адрес: гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний” № 12, да изгради, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 04.04.2019 г. работен инвестиционен проект за обект: „Оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, в обхвата на път III-667 „Първомай-Асеновград“ от км 23+050 до км 40+0039“, попадащ в териториите на две общини: Първомай и Асеновград, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

Прочетете повече