Зам.-областният управител Евелина Апостолова поздрави от името на ОУ Здравко Димитров културните и просветни дейци от Община Съединение

Зам.-областният управител Евелина Апостолова поздрави от името на ОУ Здравко Димитров културните и просветни дейци от Община Съединение

Зам.-областният управител Евелина Апостолова поздрави от името на ОУ Здравко Димитров културните и просветни дейци от Община Съединение

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017