Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Прочетете повече
Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Прочетете повече
Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Прочетете повече