Опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата

Ходенето пеша е форма за придвижване за цял живот. Да бъдеш в състояние да ходиш безопасно е важно умение, което трябва да се развива с течение на времето, като се започне от първите разходки на детето хванато за ръката на възрастен. Децата се нуждаят от помощ при обучението и практикуването на това къде и как се ходи безопасно. За да се помогне на децата да се научат да ходят безопасно като пешеходци, възрастните трябва да гледат на движението от гледна точка на детето и имат разбиране за способностите на децата да се учат и развиват с течение на времето.

Повече