Инициативи

Опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата

Преминаване през пешеходната пътека

От момента когато проходи, трябва да се постараем на детето да му стане ясно, че на пътя е опасно. Там човек може да бъде наранен.

Ходенето пеша е форма за придвижване за цял живот. Да бъдеш в състояние да ходиш безопасно е важно умение, което трябва да се развива с течение на времето, като се започне от първите разходки на детето хванато за ръката на възрастен. Децата се нуждаят от помощ при обучението и практикуването на това къде и как се ходи безопасно. За да се помогне на децата да се научат да ходят безопасно като пешеходци, възрастните трябва да гледат на движението от гледна точка на детето и имат разбиране за способностите на децата да се учат и развиват с течение на времето.

Всяко дете расте и се развива по различен начин, така че не е точно да се очаква че всички деца ще демонстрират еднакви способности на определена възраст. Това на практика прави времето, прекарано в ходене заедно през което възрастния оценява и направлява своето дете да учи, още по-важно.

Какво трябва да научат децата за движението за да бъдат разумни пешеходци? Преди всичко да добият умения къде де се ходи , кога и как да се премине през улицата, така че това да се превърне във втора природа в течение на времето. Родителите и придружителите могат да помогнат на своите деца да научат и да развиват тези умения и поведение чрез изпълнение на постоянно повтарящ се модел на действие.

Преди да започнем с правилата за движение трябва да си отговорим на въпроса какви процеси се развиват на пътя и защо там е опасно и трябва да се внимава.

По пътя се движат различни по големина превозни средства, велосипеди, мотопеди, мотоциклети, различни видове леки автомобили, товарни автомобили и много тежки и големи автомобили с ремаркета, които могат да блъснат пешеходеца и да го наранят ако той се движи по пътя или преминава без да се пази. Превозните средства  се движат с високи скорости и те не могат да спрат изведнъж, поради което когато се преминава през улицата трябва много да се внимава, да има достатъчно разстояние и време за преминаване безопасно.

На пътя е опасно за здравето и живота, когато не се внимава.

Изборът къде да се ходи пеша

При тръгване на вън, първото решение е да изберете къде да се разхождате. По тротоарите и алеите за пешеходци е най-добре. Когато няма тротоари и банкети срещу движението от лявата страна. Родителите постоянно трябва да обясняват на децата защо и как са избрали маршрута по който се движат. Когато детето стане по-голямо родителите могат да задават въпроси на своите деца и да поискат те да им предложат къде да се ходи и да обяснят защо.

Детето до 10 годишна възраст детето  се държи за ръка. Когато се движите по тротоара, детето е от по-далечната страна спрямо движението.(Родителят или придружителят е между детето и движението.)

Намиране на място къде да се премине през улицата.

Преминаването през улицата изисква много различни пешеходни умения и знания и то започва с избирането на сигурно място за преминаване. По безопасно място за преминаване е там където има достатъчна видимост във всички посоки, където има пешеходна пътека, светофар или регулировчик. Това е особено полезно ако това място може да се използва всеки път когато детето се движи по един и същи маршрут.

За да избере безопасно място за преминаване по нов маршрут, детето трябва да е в състояние да направи оценка на ситуацията, включително да оцени движението на автомобилите, скоростта на движение, както и наличие на възможност за преминаване. Детето трябва да е способно да прецени има ли достатъчно безопасни условия за преминаване. Преди това родителя трябва да е осигурил достатъчно знания, умения и практика. Детето може да използва същите думи като възрастния, но то може да ги разбира по коренно различен начин.

Място за безопасно преминаване – пешеходна пътека, светофар, регулировчик, кръстовище или място от където може да се види на голямо разстояние в двете посоки.

Спиране пред мястото за преминаване, оглеждане и ослушване.

След избиране на най-безопасното място за преминаване трябва да се спре пред бордюра. Спирането е задължително и то като действие трябва да се обяснява и да се тренира винаги когато се наложи да преминаваме през улицата. Родителите трябва да помогнат за обучаване на детето и създаване на умения и моделиране на безопасно поведение като винаги се спира пред бордюра.

След спирането се поглежда първо на ляво, след това на дясно и пак на ляво за да се търси има ли  приближаващи превозни средства преди да се предприеме слизане на платното за да се премине. В случай че идват превозни средства се изчаква и пак се оглеждаме. Когато в двете посоки няма приближаващи се превозни средства се предприема преминаване.

Детето трябва да се научи да спира пред платното за движение винаги и да се оглежда преди да стъпи на платното за движение.   

Преминаване през пешеходна пътека

Пешеходната пътека е едно от най-безопасните места за преминаване на пешеходеца през платното за движение. Тя е маркирана с бели ленти и показва на пешеходеца къде точно трябва да премине. Сигнализирана и от двете страни със знаци които предоставят информация на водачите приближаващи с различни превозни средства към пътеката.

 Преди да започнат преминаването по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре от ръба на тротоара.

След това да погледнат  в двете посоки, първо наляво после надясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил.

Ако не идва нито един автомобил, започват преминаването през улицата без да тичат. Докато преминават непрекъснато се оглеждат  “на ляво – на дясно”.

Ако идва автомобил децата вдигат ръка за да информират водача че ще преминават. Когато спре автомобила пред пешеходната пътека детето тръгва да преминава. Когато достигне края на автомобила, спира и отново се оглежда да не би да идва друг автомобил управляван от някой разсеян, пиян или не забелязал пешеходната пътека водач. И ако не идва автомобил продължава преминаването като продължава да се оглежда.

По голямата част от децата в училище все още не знаят това.

Най-важното в тези случаи е детето всеки път да се спира на тротоара пред бордюра и поглежда в двете посоки преди да започне преминаването.

И тези действия се повтарят всеки път когато се налага преминаване през платното за движение.

На децата може да се задават въпроси:

  • Защо на пътя е опасно?
  • Защо е важно да се държи за ръката на по възрастен?
  • Къде е безопасно да се преминава?
  • Защо трябва да спре пред бордюра преди да стъпи на пътя?
  • Защо трябва да се огледа и ослуша преди да започне преминаването?
  • Защо трябва да се оглежда до като преминава?

Призоваваме всички родители, учители, водачи, ръководители на различни институции на „КРАК“ за обучение и опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата. Да обичаме живота. Всеки живот си заслужава.

https://www.livechatalternative.com/