В Областна администрация се проведе заседание за превенция срещу птичи грип

На 25.10.2017г. (сряда) от 10:00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация – Пловдив, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Тя беше свикана от областния управител Здравко Димитров, на основание Заповед №РД11-2138/20.10.2017г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Прочетете повече

Работна среща в АПИ за проектите за обходните пътища на Пловдив

Областният управител Здравко Димитров, кметовете на общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на КЦМ, архитекти и експерти, проведоха работна среща в АПИ, на която бяха разисквани проблемите при проектите за обходните пътища на град Пловдив – Околовръстно шосе и Югоизточния обходен път.

Прочетете повече