Вторите проби от незаконната тръба потвърждават високите нива на замърсяване на р. Юговска

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището – Лъки 2 – 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. Аналогични са и анализираните показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води – 13 милиграма/л.

Прочетете повече

Установена е причина за замърсяването на реките Юговска и Чепеларска

Нерeгламентирано заустване на производствени води от хвостохранилището на „Лъки Инвест“ АД е причина за замърсяването на реките Юговска и Чепеларска. Това установи извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към Изпълнителната агенция по околната среда и водите в Пловдив и Смолян.

Прочетете повече

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов и експерти на МЗХГ дискутираха новостите в кампанията за Директни плащания 2020 със земеделски производители в Пловдив

Срещата е част от информационната кампания, която МЗХГ стартира от 7 февруари. Тя има за цел да запознае земеделските стопани и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси относно държавните помощи. В нея взе участие и заместник областният управител на пловдивска област Евелина Апостолова.

Прочетете повече

Конкурсът „Фермер на Тракия“ отличи най-добрите земеделски производители

На тържествената церемония по награждаването на най-добрите земеделски производители за 2019 г., в разделите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, от областите Пловдив, Пазарджик и Хасково присъства заместник областният управител на пловдивска област Евелина Апостолова.

Прочетете повече

Областният управител Дани Каназирева присъства на отчета на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив

Данните за работата на служителите по всички направления на дейност през изминалата година бяха оповестени от директора на РДПБЗН –

Прочетете повече