Каназирева: Предприемат се спешни мерки замърсяването с нефтопродукти по река Марица да бъде ограничено

Веднага след получен сигнал от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ АД в отпадъчните води на предприятието, областният управител на област Пловдив Дани Каназирева назначи да бъдат предприети спешни мерки за ограничаване на разлива и недопускането му по течението на река Марица.

Прочетете повече