Разрешение за строеж № ДС-09-6/01.06.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Симид Агро“ ЕООД гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 1, с ЕИК 115108940 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 20.05.2020 г. технически инвестиционен проект за обект …

Прочетете повече