Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели

Шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя инициатива да се включат в него. За тях в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията

Прочетете повече