Бизнес организации

  • Икономически портал (www.econ.bg)
  • Институт за икономическа политика (www.epi-bg.org)
  • Британско-Българска търговска камара (www.bbcc.bg)
  • Българска търговско-промишлена палата (www.bcci.bg)
  • Българска стопанска камара (www.bia-bg.com)
  • Българска асоциация на агенции за развитие и бизнес центрове(БАРДА) (www.barda.bg)
  • Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (http://www.rda-bg.org)