Разпределение на даренията от Областен кризисен щаб в Област Пловдив

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив:

 • Латексови Ръкавици 1000 бр. – Звено „Детска онкохематология“ към Клиника по педиатрия и генетични заболявания
 • Латексови Ръкавици 1000 бр. – Клиника по инфекциозни болести
 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 70 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба – 40 броя
 •  „предпазни гащеризони BULGARCONF най-висок клас за многократна употреба” – 40 бр.
 • „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 40 бр.
 • „Защитни облекла най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 40 бр.
 • „Предпазни гащеризони за многократна употреба BULGARCONF“ – 16 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 24 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „калцуни“ – 200 бр.
 • „защитно облекло със система за пречистване на въздух“ – 3 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 1250 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 500 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“  – 25 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 25 бр.

УМБАЛ „Пловдив“ АД:

 • Латексови Ръкавици – 1000 бр. на Отделение по „Хемодиализа“
 • Предпазни шлемове – 50 бр.
 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 30 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя
 • На Спешно приемно отделение „маска за лице N95“ – 40 бр.
 • На Спешно приемно отделение „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 50 бр.
 • На Спешно приемно отделение „маска за лице“ – 100 бр.
 • На Спешно приемно отделение „калцуни“ – 100 бр.
 • На Спешно приемно отделение „текстилни трипластови маски за многократна употреба“ – 100 бр.
 • На Спешно приемно отделение „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „калцуни“ – 200 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 930 бр.
 • На Спешно приемно отделение „маски за еднократна употреба“ – 300 бр.
 • На Спешно приемно отделение „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • На Спешно приемно отделение „калцуни“ – 300 бр.
 • На Спешно приемно отделение „Предпазна шапка (боне)“ – 300 бр.
 • „маски за еднократна употреба“ – 500 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.

УМБАЛ „Каспела“:

 • предпазни шлемове – 50 бр.
 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба“ –20 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя;
 • „Защитни облекла най- висок клас за еднократна употреба CERVA“– 20 бр.
 •  „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 5 бр.
 • „Предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба“ – 15 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „предпазни шлемове за многократна употреба” – 50 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 330 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 500 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“  – 26 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 14 бр.

УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД:

 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 20 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя
 • предпазни шлемове – 25 бр.
 •  „предпазни гащеризони BULGARCONF най-висок клас за многократна употреба” – 15 бр.
 • „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 15 бр.
 • „Защитни облекла най- висок клас за еднократна употреба CERVA“– 20 бр.
 •  „Предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба“ – 15 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 5 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“– 100 бр.
 • „предпазни шлемове за многократна употреба“ – 49 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 500 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“  – 18 бр. – „защитни облекла за многократна употреба“ – 12 бр.

Център за спешна медицинска помощ:

 • Латексови Ръкавици 1000 бр.
 • Предпазни шлемове – 50 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба – 100 броя
 •  „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 100 бр.
 • „маска за лице N95“ – 150 бр.
 • „маска за лице“ – 200 бр.
 • „маски за еднократна употреба“ – 1000 бр.
 • „маска за лице N95“ – 100 бр.
 • „защитен шлем“ – 50 бр.
 • „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 29 бр

Многопрофилна транспортна болница:

 • Латексови Ръкавици 1000 бр.
 • предпазни  гащеризони от Микрогард 2300 за многократна           употреба – 45 бр. (1 кашон)
 • предпазни костюми Cover safe за еднократна употреба – 25 бр.

МБАЛ „Пловдив“ към ВМА:

 • предпазни шлемове – 10 бр
 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за       многократна употреба“ – 30 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба – 20 броя;
 • „Защитни облекла най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 20 бр.
 • „Предпазни гащеризони за многократна употреба BULGARCONF“ – 4 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“– 16 бр.
 • „маска за лице N95“ – 40 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „защитни шлемове“ – 50 бр.
 • „калцуни“ – 200 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 230 бр.
 • „предпазен шлем“ – 50 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 300 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 30 бр.

РЗИ – Пловдив:

 • Предпазни шлемове – 100 бр.

МБАЛ „Свети Мина“ ЕООД – Пловдив

 • Латексови Ръкавици 1000 бр.

Диагностично-консултативен център Пловдив ЕООД:

 • маска за лице 3-пластова за еднократна употреба – 500 бр. (10 кутии)
 • латексови Ръкавици – 1000 бр.
 • предпазни шлемове – 40 бр.
 • „предпазни гащеризони BULGARCONF най-висок клас за многократна употреба” – 4 бр.
 • „защитно облекло най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 15 бр.
 • „маска за лице N95“ – 30 бр.
 • „текстилни трипластови маски за многократна употреба“ – 60 бр.
 • „многократни текстилни маски“ – 40 бр.
 • „защитни шлемове“ – 50 бр.
 • „предпазни манти“ – 50 бр.
 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 210 бр.

МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД:

 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 20 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя
 • предпазни шлемове – 25 бр.
 • „Защитни облекла най-висок клас за еднократна употреба CERVA“ – 10 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 8 бр.
 • „Предпазни гащеризони за многократна употреба BULGARCONF“ – 2 бр.
 • „маска за лице N95“ – 30 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „защитни шлемове“ – 25 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 300 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 300 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 20 бр.

МБАЛ „Света Каридад“:

 • „предпазни гащеризони BULGARCONF най-висок клас за многократна употреба – 10 бр.
 • „предпазни гащеризони Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 10 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 бр.
 • предпазни шлемове – 25 бр.
 • „Защитни облекла най- висок клас за еднократна употреба CERVA“– 10 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 6 бр.
 • „Предпазни гащеризони за многократна употреба BULGARCONF“ – 4 бр.
 • „маска за лице N95“ – 30 бр.
 • „маска за лице“ – 100 бр.
 • „защитни шлемове“ – 25 бр.
 • „Предпазна шапка (боне)“ – 100 бр.
 • „пелени-гащи за възрастни нощни“ – 310 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „маски за еднократна употреба“– 300 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 20 бр.

МБАЛ „Д-р Киро Попов“-Карлово“ ЕООД:

 • предпазни гащеризони за многократна употреба BULGARCONF – 6 бр.
 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 34 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя
 • предпазни шлемове – 50 бр.

„МБАЛ-Първомай” ЕООД:

 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба“ – 15 бр.
 • „предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 бр.
 • предпазни шлемове“ – 25 бр.

„МБАЛ – РАКОВСКИ” ЕООД:

 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба“ – 15 бр.
 • предпазни гащеризони Cover safe за еднократна употреба“ – 20 броя
 • предпазни шлемове – 25 бр.

Община Куклен:

 • предпазни гащеризони  Микрогард 2300 най-висок клас за многократна употреба – 12 бр.

Областна дирекция на МВР-Пловдив, Сектор „Български документи за самоличност“ и Сектор „Миграция“:

 • маска за лице 3-пластова за еднократна употреба – 2000 бр. (40 кутии)

Дом за стари хора „Св. Василий Велики“:   

 • маска за лице 3-пластова за еднократна употреба – 500 бр. (10 кутии)
 • Латексови Ръкавици – 1000 бр.
 • Текстилни двупластови маски за многократна употреба  – 270 бр.

За служители на Областна администрация Пловдив:

 • Латексови Ръкавици – 1200 бр.      

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – ПЛОВДИВ ЕООД, ОАИЛ:

 • „предпазни гащеризони BULGARCONF най-висок клас за многократна употреба” – 5 бр.
 • „маска за лице N95“ – 20 бр.

Център за психично здраве – Пловдив ЕООД:

 • Текстилни двупластови маски за многократна употреба  – 30 бр.

СНЦ ДФ Пловдив 112:

 • 100 бр. „трислойни хирургически маски“
 • 100 бр. „маска за лице“
 • конфитюр цял плод Боровинка 360 гр. – 100 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано 80 гр. – 100 бр.
 • Кроасан густо с крем какао 55 гр. – 100 бр.

Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  7 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 7 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 7 бр.

Кризисен център за деца:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  3 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 3 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 3 бр.

КСУ „Княгиня Мария-Луиза“:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  38 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 38 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 38 бр.

КСУ „Олга Скобелева“:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  34 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 34 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 34 бр.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  32 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 32 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 32 бр.

Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  78 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 78 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 78 бр.

Комплекс за социално-здравни услуги „Св. Петка“:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  17 бр.
 • Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр. – 17 бр.
 • Кроасан густо  с крем какао – 55 гр. – 17 бр.

Районен център за трансфузионна хематология:

 • „маски за еднократна употреба“ – 500 бр.
 • „латексови ръкавици с талк Meds“– 500 бр.

„БРОД – АИППМП“ ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 15 бр.
 • „маски за еднократна употреба“ – 200 бр.
 • „предпазен екран“ – 15 бр.

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД:

 • „маски за еднократна употреба“– 700 бр.
 • „маска за лице N95“ – 50 бр.
 • „Защитни гащеризони за многократна употреба SAFE FIT“ – 4 бр.
 • „защитни облекла за многократна употреба“ – 26 бр.
 • „защитен шлем“ – 50 бр.
 • „Водонепроницаем мембранен гащеризон с качулка за многократна употреба, изработен от трислоен материал с бикомпонентна /с PTFE/PU/ мембрана“ – 10 бр.

ДКЦ I – Пловдив ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 88 бр.

ДКЦ II – Пловдив ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 104 бр.

ДКЦ IV – Пловдив ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 56 бр.

ДКЦ V – Пловдив ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 85 бр.

Медицински център VI – Пловдив“ ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 27 бр.

ДКЦ VII – Пловдив ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 64 бр.

ДКЦ „Изток“ ЕООД:

 • „дезинфектант за ръце 110 мл.“ – 41 бр.

УМБАЛ „Еврохоспитал“ ООД:

 • „Водонепроницаем мембранен гащеризон с качулка за многократна употреба, изработен от трислоен материал с бикомпонентна /с PTFE/PU/ мембрана“ – 30 бр.
 • „маска за лице N95“ – 40 бр.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – Стамболийски:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  14 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 14 бр.

Комплекс за социални услуги с. Зелениково, Община Брезово:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  31 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 31 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 31 бр.

Център за настаняване от семеен тип Община Раковски:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  10 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 10 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 10 бр.

Комплекс за социални услуги „Гергана“ с. Нареченски бани:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  17 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 17 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 17 бр.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Първомай:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  13 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 13 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 13 бр.

Община Марица за нуждите на социалния патронаж:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  170 бр.

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Джурково:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  40 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 40 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 40 бр.

Дом за пълнолетни лица с деменция „Св. Козма и Дамян“ – Община Калояново:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  48 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 48 бр.

Дневен център за стари хора – Община Калояново:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  18 бр.
 • „Кроасан густо  с крем какао – 55 гр.“ – 18 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 18 бр.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Община Садово:

 • „Конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  12 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 12 бр.

Дом за стари хора  „Св. Иван Рилски“ – Община Хисаря:

 • „Конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  26 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 26 бр

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. Асеновград:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  13 бр.

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Асеновград:

 • „конфитюр цял плод Боровинка 360 гр.“ –  36 бр.
 • “Руло густо ванилия с крем какао-тунквано – 80 гр.” – 36 бр.

Последна редакция на 09 юни, 2020 в 13:52

Skip to content https://www.livechatalternative.com/