Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Последна редакция на 19 август, 2022 в 16:33

https://www.livechatalternative.com/