Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов

Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов

Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017