Заместник областният управител Евелина Апостолова участва в дискусия за връзката на образованието и науката с бизнеса в Университета по хранителни технологии

Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“ се проведе в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Прочетете повече