Заместник областният управител Евелина Апостолова участва в дискусия за връзката на образованието и науката с бизнеса в Университета по хранителни технологии

Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“ се проведе  в Университета по хранителни технологии в Пловдив. В нея участие взеха представители на Българската търговско-промишлена палата, на бизнеса, на Камарата на преподавателите от висшето образование, на академичната и научна общност, на проекта «Народните будители и аз».

Участниците във форума се обединиха около становището, че сред най-големите проблеми както за висшите училища, така и за бизнеса са малкото студенти и големият брой, напускащи страната, след като се дипломират.

„Подобряването на релацията „наука-образование-бизнес“ е не само сложен процес, но и изключително важен за възходящото развитие на страната“, отбеляза  ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов. Според него в основата на тази релация са българските висши училища и затова подобряването на дейността им е от съществено значение за развитие на нашата нация.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017