№ 002/23.02.2015г.

Предмет: „Договор за доставка на консумативи и абонаментно сервизно обслужване на офис техника в Областна администрация – Пловдив“

  1. Договор
  2. Информация за извършени плащания

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017