№ 007/25.05.2015г.

Предмет: Договор за строително-ремонтни работи в обект „Почивна база на Областна администрация Пловдив, гр. Ахтопол“

  1. Договор
  2. Информация за извършени плащания

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017