Областната епизоотична комисия обсъди случаите на птичи грип в региона

На проведеното заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) на 25.02.2020 г. директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив д-р Камен Янков докладва информация за обявени 3 огнища на Инфлуенца А(грип) по птиците в животновъдни обекти в област Пловдив

Прочетете повече

Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 25.02.2020г.

Областната епизоотична комисия взе следното решение: Кметовете на общини да изготвят график за провеждане на разяснителна кампания сред населението, във връзка с изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.) и необходими мерки и действия за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума …

Прочетете повече

Димитър Керин: Областната епизоотична комисия ще започне провеждане на срещи по общини и населени места

Заместник областният управител инж. Димитър Керин председателства редовното заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше обсъдена епизоотичната обстановка в страната и областта, изпълнението на мерките за биосигурност и недопускане разпространението на Африканска чума по свинете АЧС.

Прочетете повече